กระเป๋ารถเมล์105 พูดจาไพเราะ ช่วยเหลือผู้โดยสาร นิสัยน่ารักมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
105 ข้างรถ 5-70071 ทะเบียน 16-1361 กระเป๋ารถเมล์นิสัยน่ารักมาก