ร้องเรียนปัญหาเดิมๆ ซ้ำซาก ที่ไม่ได้รับการแก้ไข (ไม่จอดรับ ผดส.)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1) ปอ. 63 หมายเลขข้างรถ 7-55015 วิ่งเลนขวาไม่เข้าป้ายจอดรับ ผดส. (ป้าย ททบ.5 วิ่งเข้าอนุสาวรีย์) เวลา 19.45น. วันที่ 28 ม.ค. 63 2) ตามไปทันที่อนุสาวรีย์ ผขร. แก้ตัวบอกว่าจอดรับไม่ทัน (ในความเป็นจริง ตั้งใจไม่จอดเพราะออกเลนขวา ให้สัญญาณเรียกตั้งแต่รถยังไม่ถึงป้ายด้วยซ้ำ) 3) แจ้งนายท่าสาย 63 ที่อนุสาวรีย์ และ massage แจ้ง ผจก. สาย 63 แล้ว แต่ไม่คาดหวังความคืบหน้า เพราะไม่เคยได้ 4) อ่าน topic อื่นๆ ที่แจ้งปัญหาไม่จอดรับ ผดส. ก็เห็น ขสมก. รับเรื่องทุกครั้ง แต่ก็ยังเกิดปัญหานี้ซ้ำซากในทุกสายรถเมล์ 5) ขสมก. ควรมีมาตรการที่เห็นผลและเป็นรูปธรรมชัดเจน มากกว่ามาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ตักเตือนและติดตาม ผขร. ที่ทำผิดเป็นเวลา 1 เดือน) เพราะพ้นกำหนดก็เป็นอีกซ้ำซาก 6) มาตรการที่เห็นผลและเป็นรูปธรรมชัดเจน ต้องตอบประชาชนได้ว่าจำนวนปัญหาลดลง จากเดิมปัญหาจำนวน....ครั้ง ลดลงเหลือ....ครั้ง และสุดท้ายไม่เกิดปัญหาไม่จอดรับ ผดส. อีก (=0)