105 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย105 16-1361 5-70071 มาพร้อมกันกับ 16-1327 5-70076 ไม่เข้าป้ายพุทธบูชา ทั้งสองคัน ออกไปโบกกลางถนนก้ไม่ยอมจอด มันใช่เรื่องที่ต้องให้ออกไปโบกกลางถนนไหมคะ รถต้องเตรียมเข้าป้ายจอดรับผู้โดยสาร ไม่ใช่ขับชิดซ้ายวิ่งยาวไม่จอด