ร้องเรียนสาย 147

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่ขับรถเข้าป้าย วิ่งขวาตลอด กดออดก็ไม่ค่อยจะเข้าป้าย