รถสาย 40 ทำไมวิ่งแค่สายใต้เก่า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 40-69 ขึ้นจากพรานนกตอน17 วันนี้15 ป้ายบอกว่าไปถึงสายใต้ใหม่ ไม่ยอมบอกว่าวิ่งแค่สายใต้เก่า มายอกตอนที่ถึงแถวศิริราชแล้ว