รถเมล์สาย9 ออกไม่เป็นเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย9 ออกไม่เป็นเวลา ไม่มีเวลาที่แน่นอน ออกตามใจอารมณ์คนขับ แบบนี้ผู้โดยสารก็จะไม่สามารถคอนโทรลเวลา จัดการตัวเองได้เลย แถมรถหมดคันสุดท้าย เวลาไม่เท่ากันในแต่ละวัน บางวันหมดช้า บางวันหมดเร็ว แล้วแต่อารมณ์คนขับอีกเหมือนเดิม ควรมีตารางเวลารถออก และรถหมดที่แน่นอน