ไปวัดเล่งไน่ยยี่(เยาวราช)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มีรถเมล์สายไหนจากป้ายรถเมล์หน้าอาคารศรีจุลทรัพย์(ยศเส)ไปวัดเล่งไน่ยยี่(เยาวราช)บ้างครับ