ร้องเรียนสาย 84 ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเช้าเที่ยวแรกต้นสายศาลายา ช่วง ม.มหามกุฏ และช่วงฝั่งตรงข้ามโครงการฟอร์เร่ ขอให้รถวิ่งเพื่อรับผู้โดยสายด้วย รถชอบวิ่งเร็วไม่รับผู้โดยสาย ในเที่ยวแรกและเที่ยวสอง ทำให้ต้องรอเที่ยวถัดไปอีกนานและทำให้คนจะไปต่อรถ๕๑๕ เข้าเมมือง เดินทางสายและรถติด ขอให้กำชับและรับคนด้วยอย่าวิ่งเร็วโดยไม่สนใจรับผู้โดยสาร ขอบคุณครับ