รถเมล์สาย 97 12-0580 7-50452 วิ่งเลนกลางไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกแล้วไม่จอดรับขับไปเลย