ลืมของ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ได้ลืมรองเท้าคัชชูมีส้น2นิ้ว สีขาว บนรถเมล์สาย23 วันเสาร์ที่11 เวลา09.30