จาก วงเวียนใหญ่ ไป ตึกอื้อจือเหลียง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
บริเวณ ถนน bts วงเวียนใหญ่ ถนน bts ธนบุรี จะไป ตึกอื้อจือเหลียง ต้องนั่งรถเมย์สายอะไรบ้างค่ะ