138 ใชับัตรเดิมเงืน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากดิฉันได้มีการใช้บัตรเดิมรถปรับอากาศ หมายเลขบัตร 9310 0680 1000 0662 และได้เติมเงิน เป็นรายเดือน มูลค่า 1.020.00 บาท เมื่อวันที่ 30/12/2019 อ้างถึง หมาบเลขบัญชี 099400016481506 ADVANCE TICKET-AIR CONDITION BUS (BMTA) DATE30-DEC-2019 TIME16:44 TRANSACTION 2019123016441901004236708 และได้ใช้บัตรในวันที่ 31/12/2019 และเมื่อเช้า ตอนมาทำงานดิฉันได้ใช้บัตรนี้ในการเดินทาง ปรากฏว่าน้องพนักงานเก็บค่าโดยสารประจำทางสาย 138 จาก พระประแดง - หมอชิต เวลา 06:00 น. ได้แจ้งให้ทราบว่า บัตรใช้ไม่ได้เพราะว่า ไม่มีเงินในบัตร และน้องพนักงานได้พยายามแตะบัตร 2-3 ครั้ง ก้อ ยังใช้ไม่ได้ ดิฉันจึงจำเป็นต้องชำระเป็นเงินสด ทางดิฉันได้โทรไปสอบถาม 1348 พนักงานได้แจ้งว่า เงินที่อยู่ในบัตรได้ถูกตัดไปแล้ว ในบัตร ไม่มีเงิน เพราะว่า ดิฉันเดิมเงินในวันที่ 30/12/2019 และใช้บัตรในวันที่ 31/12/2019 บัตรได้ตัดยอดเงินไปแล้ว เพราะเป็นการเหม่าจ่ายรายเดือน ดิฉันมีความถามดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำอย่างไรจะได้เงินคืนมา เพราะว่า เป็นการเอาเปรียบผู่้ใช้บริการ 2. จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการใช้บัตร ให้มากว่านี้ มั้ยค่t ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า