สาย77ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่จอดรับผู้โดยสารเลยคะ รีบไปไหนหรองง?