สาย 180

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย102 ออกมาแล้ว4 คัน สาย180ยังไม่โผล่มาสักคัน รอมาชั่วโมงกว่าแล้ว