ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีการโบกมือเรียกเเละยืนตรงป้าย ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายตรงข้ามตั้งฮั่วเสง เวลาประมาณ 07.33น. หมายเลขรถ13-1849 6-56121[515] อยากให้พนักงานขับรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย