พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 4 ดีมากค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
4-80299 พนักงานเก็บค่าโดยสารดีมากกกเลยค่ะ มียกมือไหว้ด้วย พูดจาไพเราะ ขอชื่นชมค่ะ