พนักงานสายA3 1-70311 13/12/2562 16.00

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม พนักงานขับรถ A3 1-70311 คนขับสุภาพมากครับ พนักงานเก็บตั๋ว ยิ้มแย้ม บริการดีมากครับ เคยขึ้นหายครั้งแล้ว กริยามารยาท ในการบริการดีเยี่ยมเลยครับ สมควรให้รางวัล ให้สำนักงาน ทั้ง2ท่านนะครับ ขอบคุณครับ