206ไม่จอดรับผู้โดยสารที่เมกะบางนาแล้วหรอคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ206 13-1204 2-45112 ไม่มารับผู้โดยสารที่ป้ายเมกะบางนา ขับรถออกไปเลย ไม่เห็นมีการปรับปรุ่งอะไรเลยค่ะ 206เป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะ แล้วจะมีอู่ที่เมกะทำไมถ้าไม่มาจอดที่ป้าย ไร้ประโยชน์จริงๆ พอรถมาถึงก็บอกจะเข้า พอรถออกจากอู่ก็ออกไปเลยไม่รับผู้โดยสาร น่าเกลียดมากรถเมล์สายนี้