คนขับรถสาย 522 รีบออกรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถสาย 522. เลขรถ 1-90036 0 ทะเบียนรถ 14-4419 จะออกรถก่อนคนขึ้นลงเสร็จประจำ อบรมด้วย