ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 84ก ทะเบียน 12-0108 เลขข้างรถ 6-50418 ไม่มีการชะลอ และขับเลยป้ายออกไป โดยคนขับมีการหันมามองเพื่อให้ผู้โดยสารเจ็บใจ เหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงวัน 12:05 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ป้ายรถ ณ จุดดก่อนถึงเดอะมอลล์บางแค 1 ป้ายซึ่งเป็นป้ายเล็ก (ตรงข้ามหมู่บ้านศุภวรรณ 3) ส่วนเดอะมอลล์เป็นป้ายใหญ่ คนขับจึงแสดงกิริยาเลือกปฏิบัติ คือไม่จอด แบบนี้ก็ได้งั้นหรอครับ