รถเมไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเม ปอ.สาย37. ทะเบียน16-1319 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้าย ซอยโรงแก้วตากสิน28 ทั้งๆที่โบกรถแล้ว ทำเปนชะลอรถแล้วขับไปเลย วันที่30/11/62(9.30น.)