สาย29 ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พขร. ขับรถปาดหน้า เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ณ บริเวณทางออกตลาดนัดจัตุจักรประตู3 เวลา 07:37น. วันที่ 29 พ.ย. 2562