ไม่มีการตอบกลับจาก call center ภายใน 15 วันทำการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ร้องเรียนเข้าไปเรื่องบัตรโดยสารรายเดือนกับ 1348 แต่พนักงาน call center รับเรื่องแล้วบอกว่าจะติดต่อกลับภายใน 15-20 วันทำการ ถึงวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2562 ครบกำหนด 15 วันทำการ แต่ยังไม่มีสายติดต่อกลับมาเลยค่ะ