การชำรพค่าโดยสายด้วยบัตรเดบิต/เครดิตแบบ contactless

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการนำเครื่อง EDC มารับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเดบิต/เครดิตช่วงแรกตัวเครื่อง EDC สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็ว ไม่มีปัญหาในการทำรายการเลยแต่หลังจากที่เปลี่ยน sim ที่ใช้ร่วมกับเครื่อง EDC จาก True มาเป็น Dtac มีปัญหาในการทำรายการบ่อยมากครับ ต้องแตะบัตรหลายรอบกว่าจะทำรายการได้สำเร็จทำให้พนักงานอาจจะไม่ค่อยอยากรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต/เครดิตผ่านเครื่อง EDC เนื่องจากเสียเวลากว่า