ชมเชยการทำงานของพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่23/11/62 ได้นังรถเมล์สาย 2 พบพนักงานคุณศุภกิจ เครือตุ้ย ประทับใจในการให้บริการนะคะ ผู้โดยสารขึ้น-ลงรถ กล่าวสวัสดีครับ-ขอบคุณครับทุกครั้ง กริยาท่าทางดูใจเย็น ซึ่งปัจจุบันพบเห็นน้อยมาก ขอชมเชย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรค่ะ ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ขสมก.สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจในการบริการ มาบริการประชาชนค่ะ ขอให้รักษาความดีในการปฏิบัติหน้าที่นี้ไว้ตลอดไป