สาย 142 161-913 (3-07417) ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 142 ไปปากน้ำ เรียกทั้งป้าย เรียกรถแล้วรถไม่จอดป้าย ตรงป้ายวัดสน 1 และวัดสน 2 แล้วไม่จอดรับ