แบบนี้ก็ได้เหรอ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย8 ต่อแถวจะเลี้ยวซ้ายอยู่เลนซ้ายสุดแยกหลานหลวง สาย8 ทะเบียน14-1667 มาจากเลนที่สองจากซ้ายพุงหัวรถเข้ามาขวางไม่ให้เลี้ยว เพื่อที่ตัวเองจะเลี้ยวก่อน