ชื่นชม รถ ปอ 558

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บเงิน มารยาทดียิ้มแย้ม รถสะอาด บรรยากาศดี แต่อยากให้มีบริการ 24 ชม.เพราะผมและเพื่อนๆพนักงานทำงานในสนามบิน มีความต้องการใช้บริการรถปอ.558 ตลอด 24 ชั่วโมงเลยครับ และอยากให้เพิ่มจำนวนรถด้วยครับ บางวันผมต้องนั่งรถตู้ บางวันผมถึงขั้นต้องยืนบนรถตู้ด้วยครับ ลำบากมากเลยครับ