สาย 105 ไม่ยอมเข้าป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แก็สจะหมดหรอ สายนี้เป็นอะไร ไม่มี่ใครดูแเลหรอไงครับ ทำงานไปวันๆไร้คุณภาพ มาตรฐาน​อยู่ที่ใหน iso ทำไปทำไมไร้ค่า​