อยากให้เพิ่มรถสาย141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้เพิ่มรถเมล์สาย141 ใช่ช่วงเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็นค่ะ. ไปกลับจากที่ทำงานรอรถนานมาก มีสายเดียวที่สามารถไปต่อmrtหรือbts ใกล้เมืองมากที่สุด