ถ้าขึ้นรถเที่ยวแรกจะถึง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าขึ้นรถเที่ยวแรกจะถึงสวนจัตุเวลาประมาณเท่าไรค่ะ