ถ้าขึ้นรถเที่ยวแรกจะถึงสวนจัตุเวลาประมาณเท่าไรค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง