รถเมย์ 104 คิดเกินราคาไหม?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติขึ้นรถเมย์104จากเซนทรัลลาดพร้าม ไป ม.เกษตร15บาท แต่วันนี้กระเป๋าเรียก20บาท อยากสอบถามว่าสรุปราคาเท่าไหร่กันแค่ คันนี้คิดเกินราคาไหม ขอบคุณครับ