รถเมล์สาย25ร.รปทุมคงคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานดูตารางเวรรถออกไม่ควรใช้อารมณ์กับผู้โดยสารเวลาถามนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทุกครั้งที่มาขึ้นที่ต้นสาย