รถเมล์สาย15 ประจำทางจริงหรือ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 15 ปกติแล้วจะจอดป้ายศาลฎีกาไหมครับ ช่วงแรกๆ ที่ใช้บริการรถสาย 15 ก็จอดป้ายศาลฎีกาปกติ หลังๆ มา น้อยมาที่จะเข้าป้ายศาลฎีกา จะชอบเลี้ยววนไปจอดธรรมศาสตร์ (เป็นการใช้บริการหลังหกโมงเย็น) หากไม่จอดป้ายศาลฎีกาเป็นปกติอยู่แล้วก็ขออภัยด้วย แต่หากเป็นรถประจำทางที่ต้องจอดป้ายศาลฎีกาอยู่แล้วอยากให้ปรับปรุงด้วยครับ