สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-30 กันยายน 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Friday, October 4, 2019