ไปเสาชิงช้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากพหลโยธินซอย7 ไปเสาชิงช้า