สาย141ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย141วิ่งเลน3ไม่จอดรับผู้โดยสาร โบกมือจนไม่รู้จะโบกยังไงป้ายบางปะกอกเวลา12:34