รถเมล์133ไม่ฉีกตั๋ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์133 พกส.ชื่อรสา อนุสรณ์ ไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสารทั้งคัน