65 เปิดเพลงหนวกหู

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งสาย 65 ทะเบียน 11-9798 ป้ายถนนพระอาทิตย์ เวลา 15.05 ไปลงวัดสามพระยา 15.10 คนขับเอาลำโพงใหญ่ๆมาเปิดเพลงเสียงดังลั่นถนน ไม่มีความเกรงใจกันเลย สงสัยที่บ้านไม่สอนมา หนวกหูมาก