ทำไมปล่อยให้ รถสาย 505 วิ่งติดกัน 3 คัน และทิ้งช่วงไปยาวเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมปล่อยให้ รถสาย 505 วิ่งติดกัน 3 คัน และทิ้งช่วงไปยาวเลย ช่วงเวลา 19:54 เห็นเป็นแบบนี้ทุกวันเลย