ประกาศราคากลางการเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์

วันที่ประกาศ: 
17/09/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
166,599.00 บาท