137 ขาดระยะ รอตั้งแต่ 19.00 ถึว 21.00 น. ยังไม่มีรถให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 กันยายน 62 จาก พระราม 9 ไปรัชดา ลาดพร้าว 137 ขาดระยะ รอตั้งแต่ 19.00 ถึว 21.00 น. ยังไม่มีรถให้บริการ