รถเมล์ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ สาย 129 สายบางเขน-สำโรง ไม่จอดรับผู้โดยสารขณะที่ผู้โดยสารเรียกที่ป้ายรถเทล์ รายละเอียด รถเมล์สาย 129 16-2011(1-70252)[129]