รถเมล์สาย82 จอดแช่กลางทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย82-23 เวลาประมาณแปดโมงเช้า จอดค้างกลางทางใกล้บริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพื่อจอดรอรับผู้โดยสารที่มากับขบวนรพไฟ รอนานเกือบสิบนาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้ผู้โดยสารที่ยืนเบียดกันบนรถต้องคอย ทำให้คนอื่นไปเข้างานสาย เข้าเรียนช้า ผดส.ต้องมาคอยฝห้คุณจอดแช่คอยรอรับแต่ผดส.นานขนาดนี้เหรอ ขับช้า ช้ามากก เพื่อถ่วงเวลาในการรอรับ