รถสาย 21 รอนานมากกกกกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กรุณาปล่อยรถให้ดีกว่านี้ หรือไม่ก็เพิ่มรถกับพนักงาน ไม่ก็ให้เพิ่มสายรถที่วิ่งเส้นประชาอุทิศ