ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 54 เบอร์ 12-0529 ไม่จอบรับผู้โดยสารป้านตรงข้าม รร สุดาพาเลส