ชื่นชมการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารรถสาย511 หมายเลขข้างรถ3-70449 วันที่8กันยายนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเวลา17.50 ให้การพูดการให้บริการคำแนะนำดีมากขอชื่นชม