ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาคามสะอาด เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ

วันที่ประกาศ: 
04/09/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
748,576.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: