สาย 92 เขาเลิกวิ่งแล้วหรอครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอสาย 92 มา ชม.ครึ่งล่ะ ไม่มีผ่านมาสักคัน เขาเลิกวิ่งแล้วหรอครับ